Barnomsorg obekväm arbetstid

Kommunfullmäktige fattade 2016-09-26 beslut om att starta upp barnomsorg på obekväm arbetstid, så kallad OB-omsorg. Med OB-omsorg menas barnomsorg utanför förskolans ordinarie öppettider kl. 06.30-18.30. OB-omsorgen kommer att hålla till på Tornets förskola med start 10 januari 2017.

Vem kan få barnomsorg på obekväm arbetstid?

För fullständiga riktlinjer se "Rutiner för OB-omsorg i Älmhults kommun"PDF (pdf, 470.7 kB) samt
"Riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun".

  • Barn 1-5 år (till och med den 31 juli året barnet fyller 6 år).
  • Barnet i behov av barnomsorg utöver förskolans ordinarie öppettider på grund av vårdnadshavares arbetstider.
  • Barn med vårdnadshavare som har:
  • Enskild vårdnad och arbetar på obekväm arbetstid.
  • Gemensam vårdnad, är folkbokförda på samma adress och båda arbetar på obekväm arbetstid.
  • Gemensam vårdnad folkbokförda, är på olika adresser och minst en arbetar på obekväm arbetstid.

Med undantag för stängningsdagar vilka meddelas senare kommer OB-omsorgen hålla öppet måndag-fredag kl. 18.30–22.00 och lördag-söndag kl. 06.30-22.00.

OB-omsorgen har en egen kö. Det är ingen platsgaranti. Barn i behov av OB-omsorg ska i 1:a hand ha sin ordinarie placering på Tornets förskola. Det är möjligt att ha kvar ordinarie placering på annan förskola men vårdnadshavare får då själv ombesörja barnets transport från ordinarie förskola till Tornets förskola.

Ansökan görs till och behandlas av placeringshandläggare. Ansökningar behandlas löpande. Uppsägningstiden är 10 veckor.

Enligt maxtaxa. Ingen dubbel kostnad för placering på dagtid och i OB-omsorg samtdigt.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.