Enskild verksamhet

Den 22 april 2009 beslutade riksdagen att anta regeringens lagförslag om en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag till godkänd enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, som ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer.
 

Vad är barnomsorgspeng?

Syftet med att införa en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng skapas nya förutsättningar för att starta olika former av verksamheter.

Förändringen innebär en möjlighet för en enskild aktör att bedriva barnomsorg efter ansökan till kommunen. Ansökan kommer att prövas av kommunen utifrån uppställda kvalitetskrav.
 
När ett godkännande ges ersätter kommunen den enskilda aktören utifrån gällande barnomsorgspeng.

Bidrag ska kunna delas mellan olika bidragsberättigade enskilda verksamheter, dock är kommunen inte skyldig att lämna bidrag för samma barn till fler än två enskilda huvudmän.
 
Det införs en skyldighet för en kommun att ta emot ett barn från en annan kommun i sin förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden.
 
Ett nytt begrepp — pedagogisk omsorg — införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera olika verksamhetsformer.
 
Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag ska kunna överklagas.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.