Röda

Varmt välkomna till oss på Röda!

Ledorden i Rödas verksamhet är självständighet, barns inflytande och socialt samspel.

  • SJÄLVSTÄNDIGHET

Vi pedagoger arbetar för att barnen ska utveckla sin självständighet och sin förmåga att fungera i grupp, som är en viktig del i en Montessoriförskola. Detta tränar vi genom att barnen ska få ta ansvar i sin vardag på förskolan t.ex. ett eget ansvar för både förskolans och sina egna saker, på/avklädning, samt delta i förskolans aktiviteter.
 
I den väl förberedda miljön som finns på förskolan är det enkelt för barnen att veta vad man kan göra och vart olika saker och materiel finns. Hyllor och möbler i barnens höjd hjälper dem att få en överblick över hela miljön. Var sak har sin plats och med bilder ges barnen hjälp att hitta och ställa tillbaka det materiel som de har använt. Detta medför att barnen alltid har tillgång till allt materiel som finns framme och inte behöver be en vuxen om hjälp att plocka fram.

  • BARNS INFLYTANDE

Alla barn ska ges möjlighet att påverka sin dag. Utifrån varje barns förmåga låter vi dem vara delaktiga i vardagliga situationer. Vi arbetar efter Maria Montessoris vision att låta barnen själva välja aktivitet och erbjuda möjligheter till koncentration. Vi observerar barnen i verksamheten för att ta till vara deras intressen. Vi pedagoger utgår från barnens idéer och intressen samt lyssnar aktivt på dem och genom att ställa frågor kan vi få fram barnens önskemål.

Barnen erbjuds möjlighet till det fria valet inom ramarna för verksamheten. Varje dag efter frukost har vi samling i åldershomogena grupper och därefter får barnen välja vad de vill arbeta med, själv eller tillsammans med en kompis. Barnen får också bestämma hur länge de vill hålla på. Våra dagliga rutiner är anpassade så att det ska bli så få avbrott som möjligt för barnen för att ge dem möjlighet att inte bli störda i sina aktiviteter.

  • SOCIALT SAMSPEL

Maria Montessori menade att individualisering är en förutsättning för samarbete. När ett barn har lärt känna sig själv, när det ser sin egen förmåga och finner trygghet i den, då kan det med full kraft ta del i det sociala samspelet.  Det är viktigt att stärka barnens självkänsla så att de känner sig trygga, vågar ifrågasätta och uttrycka sina åsikter. Vi tycker det är viktigt att lyfta barns olika egenskaper och individuella drag för att de ska kunna samarbeta på bästa sätt och känna allas lika värde. I vår verksamhet arbetar vi mycket med att barnen ska utveckla sin förmåga att visa hänsyn, empati och respekt samt att känna empati och omtanke om andra.  

Under en vecka har vi olika planerade aktiviteter där vi jobbar i större och mindre grupper. Några exempel: Mini-röris med yoga, matte-uppdrag i skogen, kompis-massage.
 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.