Förskola & hem

Inskolning

Vi använder s.k. föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldrar till nya barn är med på förskolan under ca fem timmar per dag de första tre-fem dagarna i barnets inskolningsperiod. Den andra veckan är barnen på förskolan ca fem timmar per dag utan föräldrarna.
Föräldrar och barn får tillsammans bekanta sig med förskolan och känner sig på så sätt trygga i förskolans verksamhet. Föräldrarna får en bättre inblick i förskolans verksamhet och känner sig delaktiga i sitt barns vardag. I en föräldraaktiv inskolning behöver inte barnen tränas på att lämna sina föräldrar, utan kan "bara vara".
Vi upplever att inskolningarna går bra både för barnen, föräldrarna och för pedagogerna. Barn och föräldrar blir trygga med oss tillsammans.

Daglig kontakt

Vår ambition är att föräldrarna ska få bra feedback varje dag kring hur deras barns dag på förskolan har varit. Vi har oftast möjlighet att berätta hur dagen har varit, men när många hämtar samtidigt kan det vara svårt att hinna med att ge dem den informationen.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen hålls en till två gånger per år. Vi använder oss av bilder där vi tillsammans med föräldrarna för en dialog kring barnets lärande och välbefinnande på förskolan med våra värdeord och läroplanen som utgångspunkt.

Veckobrev

Föräldrar får information och dokumentation från förskolan varje vecka i ett brev som skickas ut till föräldrarnas e-post. Veckobrevet är ett verktyg där vi ger föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i det barnen arbetar med och försöker förstå. Vi delger föräldrarna frågorna vi ställer till barnen i projekten för att föräldrarna ska bli delaktiga.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.