Förskoleklass

Älmhults kommun erbjuder ditt barn plats från hösten, det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla ska gå i skolan i minst tio år.

Förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan. Det ska underlätta en bra integration mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem. Lärande och utveckling står i centrum i alla skolformer.

Alla får plats i kommunal skola

Älmhults kommun är indelat i olika upptagningsområden. Alla elever som bor inom respektive område placeras i möjligaste mån på den skola som är hänvisningsskola för området.

Börja förskoleklass - val av skola

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året får i mitten av januari ett brev från utbildningsförvaltningen som innehåller information om hur skolvalet går till. Under vecka 11 skickas sedan en bekräftelse på definitiv placering.

Om ni har inte har fått den plats ni önskar kan ni ställa er i kö. Ni fyller i denna blankett och skickar till utbildningsförvaltningenPDF (pdf, 672 kB). Vid frågor kontakta Marie Lilja på telefon 0476-55196.

Får mitt barn skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts görs innan den 20 mars. Tänk på att elever som väljer att gå i annan skola än den som kommunen har placerat dem i har ingen rätt till skolskjuts. Däremot kan man få skjuts till en annan skola i mån av plats. Frågor angående skolskjuts hänvisas till skolskjutshandläggare Eva-Marie Andersson, telefon 0476-555 13. Här hittar du mer information och hur du ansöker om skolskjuts.

Nyinflyttad

Alla nyinflyttade i Älmhults tätort som flyttar in efter vecka 6, 2019, och ska börja förskoleklass placeras i mån av plats i centralorten. När det är fullt hänvisas eleverna till Ryfors skola hösten 2019. Vi ordnar skolskjuts från någon av skolorna i centrum.

Blanketter

Flyttningsanmälan och val av skolaPDF (pdf, 672 kB) (pdf)

Moving notification and changing schoolPDF (pdf, 200.2 kB) (pdf)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.