Om lån och påminnelser

Lånekort
Alla elever och all personal har ett eget lånekort.
När eleverna går i trean får de börja låna själva på
utlåningsdatorn i biblioteket.

Lånetid
Lånetiden är 28 dagar. Om inte någon annan har beställt boken går
det alltid bra att låna om sin bok.

Första påminnelse
Om boken inte lämnats tillbaka efter 28 dagar får eleverna
en påminnelse. Påminnelserna läggs i arbetsenhetens fack
och lämnas sedan ut till eleverna av klassläraren.

Räkningsunderlag
Om boken fortfarande inte lämnats tillbaka efter ytterligare
14 dagar får eleven det som kallas för räkningsunderlag. Räkningen delas
också ut av klassläraren. På räkningsunderlaget står det vad
boken kostar om man inte lämnar tillbaka boken.
Om man lämnar tillbaka boken stryks räkningen automatiskt
i systemet.

Ersättning av förstörd eller försvunnen bok
Böcker som inte lämnats tillbaka eller har blivit förstörda måste
ersättas. Böckerna ersätts med 150 kr/bok eller med ett
nytt exemplar av boken/böckerna. Räkningar skickas ut i
slutet av läsåret.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.