Stortorget

Stortorget har en viktig roll att fylla med sin strategiska placering vid stationen i hjärtat av centrum och nu har också tomma butikslokaler fyllts på med spännande verksamheter.

I centrumutvecklingen ingår att Stortorget med stationsplan ska förnyas och bli mer välkomnande, tryggt och attraktivt. Stortorget ska vara en plats som välkomnar till Älmhult, där vi känner oss hemma och där vi vill vara.

Stortorget och stationsplan 2016-2019

Steg 1 – två förslag på utformning framtagna av arkitektfirmorna Tema och Tyréns på uppdrag av kommunen.

Steg 2 – ett framtaget förslag med utgångspunkt av arkitekternas förslag. Det sammanställda förslaget bygger på att arbetet sker i olika delar där skede 1 innefattar stationshuset, lekplats på torget och breddning av Norra Torggatan som leder till den mer omfattande helheten i skede 2 där bland annat den flexibla ytan flyttats upp och knyter an till Norra Esplanaden. Den flexibla ytan är den yta där man kan ha torghandel och evenemang.

Preliminär tidplan för Stortorget med stationsplan:

2017 – ideutveckling och framtagande av förslag på utformning. Förankring bland kommuninvånare, centrumgruppen och KS.

2018 – ett förslag ska upp till beslut i KS/KF. Budget och projektering.

2019 – ombyggnation av Stortorget med stationsområdet, etapp 1 (tre moment), kan påbörjas.

Skede 1 – Storttorgets utformning på kort sikt

Skede 2 – Stortorgets utformning på lång sikt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.