Stortorget

Stortorget har en viktig roll med sin placering vid stationen i hjärtat av centrum. I centrumutvecklingen ingår att Stortorget med stationsplan ska förnyas och bli mer välkomnande, trygg och attraktiv. Stortorget ska vara en mötesplats som välkomnar till Älmhult, där vi känner oss hemma och där vi vill vara.

Steg 1 – två förslag på utformning framtagna av arkitektfirmorna Tema och Tyréns på uppdrag av kommunen. Klart 2017.

Steg 2 – ett framtaget förslag med utgångspunkt av arkitekternas förslag. Det sammanställda förslaget bygger på att arbetet sker i olika etapper där etapp 1 innefattar stationshuset, lekplats på torget och breddning av Norra Torggatan som leder till den mer omfattande helheten i etapp 2 där bl. a. den flexibla ytan flyttats upp och knyter an till Norra Esplanaden.

Preliminär tidplan för Stortorget med stationsplan:

2019 – ett förslag har under våren varit uppe för beslut i KS/KF. Budget och projektering.

2019/2020 – ombyggnation av Stinsahuset, Stationshuset och stationsområdet.

Skede 1 – Stortorgets utformning på kort sikt

Skede 2 – Stortorgets utformning på lång sikt

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.