D180 Ängen 15 i Haganäs bostadsområd

i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckning av fastigheter för en/två-bostadshus genom att planlägga en lokalgata i planområdet. Bebyggelsen och utformningen av området har redan fått bygglov enligt den gamla detaljplanen och bygglovet har vunnit laga kraft, men en avstyckning av alla tomterna har inte varit möjlig då lokalgatan enligt den gamla detaljplanen ligger på område för bostadsändamål.

Syftet är även att bestämma bebyggelsens omfattning utefter givet bygglov och vad som kan anses lämpligt med tanke på områdets karaktär samt att se över planbestämmelserna inom området så att husen i givet bygglov efter avstyckning inte blir planstridiga.

Planområdet omfattar 11 035 m2 (1,1 ha). Det gränsar mot lokalgata i alla väderstreck förutom åt öster där det gränsar mot naturmark.

Till planhandlingarna hör:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.