Skyddsrum

Skyddsrum byggs på de tätorter som i krig kan antas bli särskilt utsatta för stridshandlingar eller hot om skadegörelse. Sådan risk bedöms inte finnas i Älmhults kommun. Därför byggs inte några nya skyddsrum.

Ett skyddsrum får, med vissa mycket bestämda begränsningar, användas till vad som helst i fredstid. Om du har ett skyddsrum och funderar på att göra en större ändring, måste du se till att ändringen inte försämrar skyddsrummets skyddsförmåga. I annat fall kan du bli skyldig att återställa skyddsrummet på egen bekostnad.

Besiktning av skyddsrum

Ägaren till ett skyddsrum är skyldig att vårda och underhålla skyddsrummets olika detaljer, och se till att inga ingrepp görs som kan skada skyddsrummets inredning eller stomme. Ungefär vart tionde år utför myndigheten för samhällsskydd och beredskap en besiktning av alla skyddsrum. Vid denna besiktning kontrolleras skyddsrummet och dess funktion.

Har du frågor som rör skyddsrum ska du vända dig till myndigheten för samhällsskydd och beredskap.länk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.