Delary

Avloppsreningsverket ligger sydöst om samhället. Avloppsvattnet från Delary samhälle pumpas in i avloppsreningsverket. Pumpstationen ligger någon kilometer in mot samhället. Anläggningen består av biologisk och kemisk rening.

Biosteget består av två styck biorotorer och kemsteget består av efterfällning med järnklorid. Järnkloridmängden som används i kemsteget uppgår till 4-5 m³ per år. Före biosteget finns en försedimenteringsbassäng medan efter kemsteget finns en lamellsedimentering. Hela avloppsverket är inbyggt. Avloppsverkets recipient är Helge å.  

Vattenmängden som behandlas i avloppsreningsverket är cirka 20 000 m³ per år.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.