Häradsbäck

Avloppsreningsverket har mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det mekaniska steget består av galler typ stepscreen. Biosteget består av luftningsbassäng med bottenluftare medan kemsteget är en efterfällning med järnklorid.

Järnkloridmängden som nyttjas är 2-3 m³ per år. Slammet samlas i en slamsilo för vidare transport till avloppsreningsverket i Älmhult. För att ej överbelasta verket hydrauliskt vid stora flöden finns det ett utjämningsmagasin före verket. Magasinet är typ slammagasin. Vid låg belastning töms utjämningsmagasinet. Hela anläggningen är inbyggd. Recipient är en liten bäck som mynnar i sjön Femlingen. 

Avloppsvattenmängden som behandlas är cirka 16 000 m³ per år.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.