Kommunal författningssamling

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallagen och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Älmhults kommun.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, arbetsordningar, reglementen, policy och andra dokument av principiell natur.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige reviderad 2017-12-18.pdföppnas i nytt fönster 600 kB 2018-01-04 11.29
Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder antaget 2018-05-28.pdföppnas i nytt fönster 463.6 kB 2019-03-25 11.15
Reglemente för gemensamma nämnden för familj antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 92.5 kB 2019-03-25 11.03
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet 2012-08-27.pdföppnas i nytt fönster 27.8 kB 2014-12-18 08.56
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet 2012-06-12.pdföppnas i nytt fönster 14.9 kB 2014-12-18 08.56
Reglemente för kommunalt partistöd.pdföppnas i nytt fönster 412 kB 2018-06-11 08.53
Reglemente för kommunstyrelsen antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 518 kB 2019-03-25 11.03
Reglemente för krisledningsnämnd Äk KF beslut 2009.pdföppnas i nytt fönster 186.6 kB 2014-12-18 08.56
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 459.8 kB 2019-03-25 11.03
Reglemente för miljö- och byggnämnden antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 464.1 kB 2019-03-25 11.03
Reglemente för revisorerna antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 426.8 kB 2019-03-25 11.03
Reglemente för socialnämnden antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 469.4 kB 2019-03-25 11.04
Reglemente för tekniska nämnden antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 481 kB 2019-03-25 11.04
Reglemente för utbildningsnämnden antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 445.7 kB 2019-03-25 11.04
Reglemente för valnämnden antaget 2018-12-17.pdföppnas i nytt fönster 450.8 kB 2019-03-25 11.04
Reglemente för överförmyndarnämnden 2010-12-01.pdföppnas i nytt fönster 39.1 kB 2014-12-18 08.56
Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa.pdföppnas i nytt fönster 533.2 kB 2014-12-18 08.56

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.