Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Älmhults kommuns högsta beslutande organ och har 41 ordinarie ledamöter.  Kommuninvånarna bestämmer genom allmänna val vart fjärde år den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor, bland annat:

  • fastställer kommunens budget
  • fastställer policy för de kommunala verksamheterna
  • beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas
  • fördelar ansvar och uppgifter till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagens styrelser
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Ärenden i fullmäktige får väckas av bland annat ledamöterna själva och de politiska nämnderna i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Alla är välkomna att komma och lyssna. Fullmäktige sammanträder normalt en gång per månad, med uppehåll under sommaren. Plats, tid och aktuella ärenden annonseras alltid i förväg i de lokala dagstidningarna och på kommunens webbplats.

En koalition bestående av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildar styrande majoritet i kommunen från och med oktober 2018. Dessa partier har tillsammans 21 av 41 mandat i fullmäktige.

Ledamöter 2018-2022

Kommunfullmäktige består av följande ledamöter under mandatperioden 2018-2022:

Ordförande

Bo Mazetti-Nissenöppnas i nytt fönster (M)

Förste vice ordförande

Marie Olofssonöppnas i nytt fönster (C)

Andre vice ordförande

Helen Bengtssonöppnas i nytt fönster (S)

 

Liberalerna (2 mandat)

Senada Hodzic
Bo Bergsjö

Kristdemokraterna (2 mandat)

Karl-Henrik Wallerstein
Gun-Britt Cedergren

Miljöpartiet de gröna (1 mandat)

Michael Öberg

Vänsterpartiet (2 mandat)

Ulla-Britt Andreasson
Predrag Jankovic

Partilösa (1 mandat)

Lennart Strand

(invald på Sverigedemokraternas mandat)

* Sverigedemokraterna tilldelades 5 mandat efter valet 2018. Ett av partiets mandat innnehas dock av Lennart Strand (partilös).

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.