Ekonomienheten

Ekonomienheten

Ekonomienheten har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi. Enheten arbetar bland annat med bokslut och årsredovisning, budget och budgetuppföljning samt förvaltning av kommunens pengar.

Ekonomienheten sköter ekonomihanteringen för några kommunala bolag och stiftelsen Linnés Råshult. Inom enheten finns kommunens inköpssamordning där upphandlingar samordnas och ramavtal upprättas.

Kommunens ansvars-, egendoms- och sakförsäkring handläggs av inköpssamordningen.

Ekonomienheten har 12 anställda. En av våra huvuduppgifter är att vara en servicefunktion ut mot förvaltningarna men även att vara en kontrollfunktion. Vi arbetar mycket tillsammans med ekonomer som finns ute i förvaltningarna.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.