Kultur- och fritidsnämnden sammanträder

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagen den 19 juni 2019 klockan 13:00 i Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Broka-Gyl. Följande ärenden kommer att behandlas.

Stående punkter

Val av justerare


Fastställande av dagordning


Strategisk information och frågor


Redovisning av delegeringsbeslut


Presentation digitalisering


Övriga ärenden

Uppföljning och prognos 2019


Ansökan om startbidrag 2019 - Kurd Älmhult Fotbollsförening


Övrigt

 
Kallelse
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.