Miljö- och byggnämnden sammanträder

Miljö- och byggnämnden sammanträder måndagen den 17 juni 2019 klockan 13:30 i kommunhuset, sammanträdesrum Möckeln. Följande ärenden kommer att behandlas.

Månadsuppföljning maj 2019

Budget 2020

Byggsanktionsavgift - Wallin 2

Margareta 7 - takbyte från tegelpannor till alu-zink

Remissutlåtande detaljplan, Häradsbäck 1:115 m.fl.

Remissutlåtande detaljplan, Vita Korset 7 m.fl.

Ändring av delegeringsordning för miljö- och byggnämnden

Redovisning av delegeringsbeslut 2019

Information
Information 2019

Meddelande
Meddelande 2019Val av justerare och dag för justering

Kallelse
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.