Utbildningsnämnden sammanträder

Utbildningsnämnden sammanträder onsdagen den 22 maj 2019 klockan 8.30 i kommunhuset, sammanträdesrum Linnésalen.sammanträdet är öppet för allmänheten punkterna 3-7 samt 9-14.

Handlingar till sammanträdetPDF (pdf, 5.4 MB).

Följande ärenden kommer att behandlas:

Ärende

1

Fastställande av föredragningslista


Informationsärenden

2

Meddelanden


3

Information


4

Kvalitetspunkt; utvärdering av heltidsmentorer på Linnéskolan


5

Återrapport från lokala programråd


6

Anmälningar till huvudmannen - processen och exempel


7

Introduktion anställda i vikariepoolen


8

Skolorganisation


Beslutsärende

9

Månadsrapport per april 2019


Informationsärenden

10

Internbudget 2020, plan 2021-2022


Beslutsärenden

11

Yttrande till Skolinspektionen, dnr 2019:3283


12

Samverkan för bästa skola-överenskommelse


13

Delegeringsbeslut 2019, sammanställning inkomna delegeringsbeslut


14

Övrigt

 
Kallelse
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.