Anmälan

Anmälan (bild Håkan Löfgren)

Anmälan Älmhults Kulturskola

Kulturskolans mål är att ALLA elever som söker till Kulturskolan ska erbjudas undervisning. Intagningen är dock beroende av de resurser i form av timmar, lärare, lokaler etc, som Kulturskolan förfogar över. Intagning görs utefter anmälningsdatum. De elever som inte blir antagna placeras på en väntelista. När det under läsårets gång blir plats ledig rekryteras nya elever från denna lista.

Ny intagning sker varje termin för musiken och varje hösttermin, dans och teater.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.