Registrera livsmedelsföretag

För att få ha en livsmedelsverksamhet krävs att din verksamhet är registrerad hos miljö- och byggförvaltningen. Syftet med registreringen är att myndigheten ska få veta vilka anläggningar som finns för att kunna utföra kontroll.

Endast vissa verksamheten ska godkännas innan de får starta, det är till exempel slakterier, industrier och andra verksamheter som hanterar stora mängder animaliska livsmedel.

Oavsett krav på registrering eller godkännande ska företaget ha passande lokaler och utrustning samt systematisk egenkontroll.

Du måste meddela kontrollmyndigheten om du vill göra förändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Vid ägarbyte måste en ny registrering ske.

Miljö- och byggförvaltningen tar ut en avgift på 931 kronor för registreringen.

Hur går registreringen till?

Anmälan om registrering måste lämnas senast 14 dagar innan du startar. Använd blanketten som finns i högerspalten.

Följande uppgifter ska anmälas vid livsmedelsregistrering:

  • uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt organisationsnummer eller personnummer
  • uppgift om lokal eller plats där verksamheten ska vara
  • en beskrivning av verksamhetens art och omfattning

Anmälan ska vara undertecknad av behörig livsmedelsföretagare.

De inlämnade uppgifterna granskas av personal på miljö- och byggförvaltningen. Om någon komplettering behövs av de inlämnade uppgifterna kontaktas du. Annars registreras verksamheten och du får ett beslut skickat till dig.

En verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan har kommit in till miljö- och byggnämnden.

Din verksamhet kommer att kontrolleras samma dag som den startar eller i anslutning till uppstarten. Vid kontrollen ska lokaler, inredning, utrustning vara ändamålsenliga och rutiner för egenkontroll ska kunna visas upp.

Om du har en egen brunn som ska förse din verksamhet med vatten behöver du läsa informationen på sidan "Egen brunn i kommersiell eller offentlig verksamhet".

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.