Fördjupad översiktsplan: Älmhults tätort

Älmhult växer och allt fler intressen måste vägas samman för en god helhet, därför tar Älmhult kommun nu fram en fördjupad översiktsplan av dess huvudort. Dokumentet ska ge tydliga riktlinjer kring stadens fysiska planeringen.

Vad?

Den fördjupade översiktsplanen gäller hela Älmhult tätort och kommer att på ett övergripande sätt att tydliggöra hur kommunen vill strukturera tätorten och väga dess olika intressen så att staden kan utvecklas och bli ännu attraktivare.

Varför?

Befolkningen ökar i Älmhult och gällande översiktsplan är för generell för att effektivt hantera alla frågor som höjs när många intressen ska skapa en positiv symbios. Därför tas en fördjupad översiktsplan fram som ska agera som ett mellansteg mellan översiktsplanens riktlinjer och detaljplanernas juridiska bestämmelser.

När?

Att ta fram ett strategiskt dokument som ska väga samman många olika intressen tar tid och är ett så kallat levande dokument, det vill säga förbättringar, omvärderingar och uppdateringar kommer att arbetas med kontinuerligt. Ett första samrådsförslag kommer presenteras våren 2019.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.