Kundval

Lagen om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner möjlighet att låta kommuninvånarna välja utförare av kommunens tjänster inom socialtjänsten. Älmhults kommun har beslutat om att medborgarna ska få välja utförare när det gäller serviceinsatser inom hemtjänsten.

Vad innebär kundval?

Kundval innebär att du som har beviljats städning, tvätt/klädvård eller inköp/ärenden, det vill säga serviceinsatser inom hemtjänsten, kan välja vem som ska utföra de insatserna.

Du kan välja mellan kommunen och ett antal företag som kommunen har godkänt och som har valt att arbeta i det område där du bor. Du kan inte välja en speciell person.

Du som har både omvårdnadsinsatser och serviceinsatser kan välja att låta en privat leverantör utföra serviceinsatserna även om det är kommunen som utför omvårdnadsinsatserna.  

Vilka kan jag välja?

Företag som vill utföra serviceinsatser inom hemtjänst måste vara godkända av Älmhults kommun. Kommunen har satt upp ett antal krav som utförarna måste uppfylla för att bli godkända. Oavsett vilken utförare du väljer kan du därför vara trygg med att din utförare levererar service av god kvalité.

Du kan välja mellan följande utförare
FarmartjänstPDF (pdf, 61.8 kB)
MKEFPDF (pdf, 62.8 kB)
Välgjorda jobbPDF (pdf, 56.5 kB)
Clean4UPDF (pdf, 86 kB)
Älmhults kommunPDF (pdf, 55.8 kB)

Kontakta biståndshandläggaren för mer information om vilka leverantörer som finns just där du bor.

Måste jag välja?

Du behöver inte välja utförare. Om du har serviceinsatser idag och inte gör något val så kommer kommunen fortsätta att utföra insatserna hos dig. Är du ny mottagare av endast serviceinsatser och inte väljer så kommer kommunen att anvisa en utförare åt dig. Du kan sedan ändå byta utförare om du vill.  

Hur går det till att välja?

Om du har frågor inför ditt val kan kommunens biståndshandläggare hjälpa dig. När du gjort ditt val meddelar biståndshandläggaren företaget eller kommunens hemtjänst att du valt just dem. Utföraren får då information om vilka insatser du blivit beviljad.

Utföraren kontaktar dig och tillsammans gör ni upp en plan för hur och när insatserna ska utföras.  

Hur gör jag om jag vill byta utförare?

Om du är missnöjd men din utförare talar du i första hand om det för din utförare. Om du vill byta utförare kontaktar du din biståndshandläggare för att göra ett omval. Bytet sker senast 14 dagar efter att du meddelat biståndshandläggaren.

Vad betalar jag?

Den avgift du betalar för serviceinsatsen är densamma oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Avgiften beräknas med hänsyn till din inkomst och hur stort hjälpbehov du har.

För beräkning av avgiften behöver du lämna uppgifter om din ekonomi till socialförvaltningen. Du får sedan ett beslut om din hemtjänstavgift. Beslutet kan överklagas.

Vilken leverantör är bäst?

Alla utförare är godkända av Älmhults kommun och uppfyller de kvalitetsmål som kommunen har fastställt. Samma krav ställs på kommunala och privata utförare. Det är helt upp till dig att välja den utförare som du trivs bäst med.  

Kan jag köpa tilläggstjänster?

En del utförare erbjuder så kallade tilläggstjänster. Det kan vara till exempel snöskottning, gräsklippning eller annat som inte ingår i hemtjänstens vanliga åtaganden. Utföraren tar ut en extra kostnad för dessa. Kostnaden för dessa betalar du direkt till utföraren.

Du är aldrig tvungen att köpa några fler tjänster än de som du fått beviljade i biståndsbeslutet.     

Var vänder jag mig med frågor?

Kontakta din biståndshandläggare genom kommunens växel 0476-550 00.
De har telefontid måndag till fredag kl. 8.00—9.30.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.